Põhiväärtused

SCALEWIRELESS soovib pikaajalisi ja usalduslikke suhteid oma partnerite ja klientidega. Me hindame usaldusväärtust ja pakume oma klientidele moodsaid ja eesmärgipäraseid lahendusi. Me oleme professionaalsed ja täpsed ning panustame usaldusväärsuse hoidmisse. Me jälgime ja arendame pidevalt oma teenuste ja toodete kvaliteeti.

Missioon
Meie missioon on olla kliendikeskne ettevõtte, kes mõistab oma partnerite ja klientide vajadusi ning on võimeline pakkuma lihtsaid, ent samas kasulikke lahendusi vajaduste katteks. Meie firma arendab pidevalt oma teenuseid ja pakub klientidele moodsaid ja mugavaid lahendusi kommunikatsiooni ja IT süsteemide vallas, nii äri- kui kodukeskkonda. Ettevõtte eesmärk on kasutada ära firmasisene teadmistepagas ja hoida ennast kursis IT ja kommunikatsioonivaldkonna uute arengutega. Me oleme avatud mõtlemisega ja alati avatud uutele lahendustele.

Visioon
Meie visioonis oleme tuntud oma partneritele ja klientidele kui usaldusväärne ettevõte ja innovaatiliste lahenduste pakkuja. Me soovime pakkuda oma klientidele kvaliteetseid kommunikatsiooni ja IT lahendusi nii kodu- kui ärikeskkonda. Me töötame kõrge efektiivsusega hinnates nii oma enda töötajate kui partnerite ja klientide aega.

Standardid
SCALEWIRELESS järgib kehtestatud standardeid. Meie eelistus on alati kasutada avatud standarditel põhinevaid paindlikke lahendusi, mis on tulevikukindlad, mida on lihtne laiendada või oma vajadustele kohendada.